OTURUM AÇMA BİLGİLERİNİZİ UNUTTUNUZ MU?

Programlarımız

Haftanın 7 günü uygulanan bir programdır.

Program süresi içerisinde otizmli bireylerin obsesif streotipik takıntılarını yaşamasına fırsat vermeden bireylerin bireysel yetenekleri , becerileri ve başarıları doğrultusunda  uygulanan spor eğitim programının uzman spor ve yaşam koçları tarafından uygulanmasıdır

Eğitim Programlarımız

Bireye tam gün verilen en kapsamlı bütünsel eğitim türüdür. Eğitim koordinatörü ve yaşam koçunun bireyin beceri ve yaşamsal profiline uygun olarak hazırladığı hedef programların hazırlandığı, uygulandığı programdır. Bu programda bireyin yaşam koçuyla beraber sportif becerilerin yanında akademik, sosyal, iletişim, davranış, ve özbakım gibi tüm becerilerdeki eksiklikler ve bozukluklar üzerine gidilir ve her zaman en iyisi hedeflenir. Başarı oranın en yüksek olduğu programdır. Birey obsesif ve streotipik davranışlarda bulunmak yerine tamamen spor disiplini içinde doğru ve tam bir beceride bulunmaya başlar.

Bireyin özelliklerine göre hazırlanan hedef programının planlı bir şekilde spor lideri tarafından uygulanmasıdır. Spor lideri birey üzerinde her zaman en yüksek başarıyı hedefler. Amaç bireyi olimpiyatlara katılacak ve ülkemizi temsil edecek kadar büyük olur.

Anlaşmalı rehabilitasyon merkezi ve özel eğitim merkezleri ile koordinasyonlu bir çalışma yapılarak bireyin akademik yönden gelişimi hedeflenir. Psikologlar, özel eğitimciler, aile ve rehberlik merkezinin uygun gördüğü program yaşam koçunun önderliğinde ve gölgesinde devam ettirilerek sürekliliği sağlanır.

Otizmli bireylerde ki büyük eksikliklerden biri olan sosyalleşme üzerine yapılan çalışmalar bütünüdür. Bireyin çevreyle, kişilerle, canlı –cansız tüm varlıklarla iletişime geçmesi ve çalışmaların tekdüze olmasını önlemek sosyal bir varlık haline getirmek için planlı yapılan oryantasyon çalışmalarıdır.

Bireye ihtiyaçları doğrultusunda uzman eğitmenlerin rehberliğinde yapılan duyu bütünleme, ABA, SHERBORNE, oyun terapisi gibi duyusal terapilerde yaşam koçu bireye yardımcı ve destekçi konumundadır.

YUKARI